ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ    ఓం నమః శివాయ

ATMAJYOTHI SANKSHEMA SANGHAM, A/C NO : 631205032769, BANK NAME : ICICI BANK, IFSC CODE : ICIC0006312, BRANCH : KUKATPALLY BRANCH, HYDERABAD

Contact Us

Atmajyothi Sankshema Sangham
Regd. No : 6/2020

పరమపదించిన వారికి వావానము (స్వర్గారోహణమునకు) ఉచితముగా ఏర్పాటు చేయబడును.
(విజయవాడ లిమిట్స్‌ వరకు మాత్రమే)

Follow Us

24x7 ఉచిత వ్యాన్‌ సౌకర్యం కొరకు
టోల్‌ ఫ్రీ 18004251458

Head Office


Near Sarvani Laboratory
Giri Street, Satyanarayanapuram,
Vijayawada, Krishna Dt.
Andhra Pradesh - 520011

0866 2532068
18004251458

atmajyothi2020@gmail.com

We love to serve